Ταξιδιωτικά βοηθήματα

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και συνδέσεις που θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε καλύτερα το ταξίδι που επιθυμείτε. Μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα όπως:

Συμβουλές υγείας

Ταξιδεύοντας σε μεγάλο υψόμετρο (Σύνδεση)

Συνοπτικός οδηγός υγείας για ταξιδιώτες στο εξωτερικό (pdf έγγραφο)
Εκδόθηκε από το ΚΕΕΛ - Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων

Παγκόσμιος οδηγός

lonelyplanet.com - WorldGuide (Σύνδεση)

Πρόγνωση καιρού

Weather.com - Vacation Planner (Σύνδεση)

Τιμές συναλλάγματος

XE.com Currency Services (Σύνδεση)

Ταξιδιωτικές οδηγίες, κανονισμοί και δικαιώματα

Δικαιώματα επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς (pdf έγγραφο)
Εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (Σύνδεση)
Εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης